HANSANET s.r.o., Keramická 35, 711 00 Ostrava-Hrušov, E-mail: info@hansanet.cz, Tel.: 607 802 746, 602 862 412, 592 750 337

Těsnění, desky, ucpávky

Těsnění, desky a ucpávky zahrnují široký sortiment asbestových asbestopolymerních desek a bezasbesových desek, izolačních desek, ucpávkových těsnění a izolačních a těsnících šňůr pro široké použití v průmyslu a především tam, kde se pracuje ve vysokých teplotách. Těsnění, desky a ucpávky se využijí rovněž k utěsňování nepohyblivých spojů jako ochranný tepelně izolační nehořlavý materiál bez mechanického namáhání, dále jako výplňová těsnění do komor různých zařízení, k zhotovení ochranných zástěn proti přímému působení plamenů a horkého vzduchu.