HANSANET s.r.o., Keramická 35, 711 00 Ostrava-Hrušov, E-mail: info@hansanet.cz, Tel.: 607 802 746, 602 862 412, 592 750 337

Elektroizolanty

Elektroizolanty KARTIT (Pertinax) – desky jsou vyrobeny z celulózového papíru jako výztuže a formaldehydové živice jako pojiva, používají se např. při výrobě transformátorů ve formě izolačních mezistěn. Kartit má barvu hnědočervenou. Elektroizolanty TEXTIT (Gumoid) jsou desky vyrobené z bavlněné tkaniny jako výztuže a z živice jako pojiva. Materiál Textit má dobré mechanické a kluzné vlastnosti, tlumí nárazy, vyznačuje se dobrou elektrickou pevností a odporem ve vlhkém prostředí. Textit se používá se na výrobu elektricky namáhaných součástek, k výrobě elektroizolačních desek, koster a těles přístrojů, skříňové části rozvoden a rozvaděčů, elektrických strojů a transformátorů. Textit má barvu hnědou. Elektroizolant SKLOTEXTIT ( Texgumoid ) je vrstvený materiál vyrobený z upravené skelné tkaniny jako výztuže a epoxyrezolové živice. Kromě dobrých mechanických a elektroizolačních vlastností má sklotextit i vysokou klimatickou odolnost, používá se např. pro elektrická zařízení ve vyšších teplotách nebo ve vlhkém prostředí. Sklotextit má barvu světle hnědou až žlutou. Bližší technické informace v sekci Technické listy.