HANSANET s.r.o., Keramická 35, 711 00 Ostrava-Hrušov, E-mail: info@hansanet.cz, Tel.: 607 802 746, 602 862 412, 592 750 337

Polyuretan (Polytan) - PU

Polyuretanový elastomer Polytan je materiálem, který má velmi dobré pevnostní parametry, vykazuje vysokou odolnost vůči oděru, má velmi dobré tlumící vlastnosti a zároveň odolává minerálním olejům, benzínům, mazacím tukům a ozónu. Díky těmto vlastnostem je Polytan materiálem, který dobře plní vysoké nároky na spolehlivost i při velkém dynamickém zatížení nebo v prostředí vyžadujícím dobrou odolnost proti oděru a houževnatost. Použití - Polytan vynikajícím materiálem pro řadu aplikací, jako např.: těsnění, ucpávky manžety, podložky pod stroje, pružné spojky, tlumící dorazy, potahy válců, přítlačné válečky, potahy pojezdových kol, pro vysoká zatížení a pomalé rychlosti, vyložení násypek ve stavebnictví a hutním průmyslu, vyložení mísičů betonových a maltových směsí, stěrky a vyložení forem ve stavebnictví, stírací břity pro sněhové pluhy. Všechny tyto výrobky lze používat v teplotním rozsahu od -30°C do +80°C (trvalý provoz), krátkodobě (maximálně 4 hodiny) až do +120°C. Nad +160°C nastává destrukce materiálu.